ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส)

ขยายต่อมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้

อีก 6 เดือน ถึง มิ.ย. 66

ลดค่างวด 50-75% และ

ลดดอกเบี้ย 0.25-0.5%