ฉีดฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส Covid-19

ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ที่วันนี้มาฉีดฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส Covid-19ให้ทางโครงการค่ะ